Karup Å


Sæson
1. marts - 31. oktober (begge dage inkl.)

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen.

Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.


Vallerbæk

AROS har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. For strækningen ved Vallerbæk gælder det at i de tilfælde hvor der ikke er en vandingsmaskine på vejen ned mod åen, må man gerne køre ned og parkere ved åen- dog må man ikke køre gennem kornet. Ellers sker parkering på lodsejerens møddingsplads ved gården.