Generalforsamling 2022

24. februar 2022 kl. 19:00

D. 24 februar afholder vi ordinær generalforsamling på Gasværket i Brabrand. (Byleddet 2c, 8220 Brabrand)

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Budget og kontingent satser fremlægges og vedtages for det kommende regnskabsår
 7. Valg af Formand hvert andet år. 
  • Ikke på valg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år, så vidt muligt skiftevis)
  • På valg: Mogens Enevoldsen, Henning Moudt, David Mayntz og Mikkel Nüssler
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
  • På valg: Peder Rørmand og Stefan H.
 10. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år ad gangen).
  • På valg: Henrik Mejer og Peter Weldingh
 11. Valg af en revisor suppleant (vælges for 1 år ad gangen)
  • På valg: Carsten Nielsen
 12. LFA Fonden - beretning og regnskab
 13. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, skriftlig, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indsendte forslag tilføjes på dagsordenen i overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge inden generalforsamlingen.


Indkomne forslag

Steffen Højgård - Fokus på bedre parkeringsforhold ved vores fiskevande - Lokalt vand ved Århus Å og Lyngbygårds Å kunne forbedres. Løsningsforslag vedsendt af Steffen.


...

Obs. Referat fra generalforsamlingen vil blive sendt til at medlemmer på e-mail

Der vil være øl, vand og kaffe til medlemmerne :-)

Vi ses
Bestyrelsen


Tilmelding (37 tilmeldt)

Dette arrangementer kræver tilmelding


Sikkerhed: Hvordan staver du til AROS?

Udfyldes hvis du er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund - Gælder ikke for arrangementerTilbage til arrangementer

Klubaftener

Klubaftner/Fluebinding hver tirsdag på Gasværket, vi starter op i oktober og kører hele vinterhalvåret frem til sidste tirsdag i april. Vores klubaftener er din mulighed for at mødes med andre medlemmer af AROS, til en hyggelig lystfiskersnak eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter der afholdes på disse klubaftener.

Typiske aktiviteter er:

 • Fluebinding
 • Foredrag
 • Kasteinstruktion

Bemærk, at der er visse tirsdage, hvor der ikke er klubaften - bl.a. fordi vi ikke råder over lokalet alle tirsdage. Det er derfor en god ide altid at holde sig opdateret via oversigten.

Klubaftener foregår på Gasværket, Byleddet 2, 8220 Brabrand