Århus Å - Lyngbygård Å


Sæson
1. marts - 15. november (begge dage inkl.)

Vi disponerer over nogle dejlige stykker af Lyngbygård å.

Der er godt fiskeri efter bækørred på alle vores stykker - de øvre stykker kan byde på nogle fantastisk tørflue fiskeri i foråret og tidlig sommer. I forsommeren er der et rigt insektliv langs åen - Især store Danica, hvor man virkelig får ørrederne at se.

På vores fiskevand hos Torben Overgaard, den orange streg, skal du spørge, om det er OK af fiske fra d. 15. maj til d. 15. juli. Torben er jæger, og det kunne være, at han er på bukkejagt, så kør ind på gården, Labingvej 16, eller ring på 40447236, og spørg om lov før fiskeriet startes.Der er stadig opgang af havørred, og hver år bliver der landet pæne havørreder på vores stykker.

Stykket ved Borum, er et af de få stykker af åen, hvor den løber helt ureguleret i sit gamle løb. Det medfører, at åen er meget varieret. Store dybe huller, smalle passager, brede åstrækninger og så videre.

Små spinnere, en orm eller en lille wobbler har givet gode ørreder året rundt.

I slut maj til slut juni, er især tørfluefiskeriet efter de smukke rødprikkede en spændende sport.

Vi håber man genudsætter bækørreder, så andre får mulighed for samme oplevelse.