Gudenåen - Krumkagen


Sæson
Laks (1. marts - 15. november - begge dage inkl.) Gedde (Gælder alm. fredningstid)


Fra 2022 kan AROS præsentere vores eget stykke af Gudenåen - efter flere år uden fiskeret i Gudenåen er vi nu tilbage. Dette stykke fiskevand ligger overfor BSF's zone 5, også kendt som Krumkagen. Et rigtig fint stykke vand til alle former for fiskeri, men især til flue på den gode side af åen.

Stykket er 750 meter og hele stykket kan fiskes. Der er gode varierede strømrender og skiftende hastighed og vanddybde. Fluefiskeri foregår tidligt på sæsonen med synke 2-5 og i efteråret, da grøden gør det besværligt. Flere steder på stykket kommer der ikke grøde og her kan der fiskes hele sæsonen igennem med flue. 

Geddefiskeriet kan være rigtig godt i de kolde måneder af året. Der er også mulighed for medefiskeri efter fredfisk. Geddefiskeriet foresætter udenfor laksesæsonen. Husk at alle fredet fisk skal nænsomt genudsættes under geddefiskeriet (F.eks. Laks og ørred) 

Parkering ved Røngevej, nord for vejen, vest for siloerne - som markeret på kortet. Ikke parker på betonpladsen eller på sydsiden af vejen. For at komme til åen går man 400 meter syd over de græssede arealer med kreaturer. Hold god afstand til kreaturer - især hvis de har kalve. Der ikke medbringes hund!

Regler

  • Hjemtagning; maks. 2 laks pr. døgn pr. medlem. Maks. 5 pr. sæson - derefter indstilles fiskeriet.
  • Hav- og bækørred er totalfredet og skal genudsættes - de håndteres nede i vandet
  • Gedder må ikke hjemtages og skal håndteres skånsomt!