FiskereglerVi ønsker ikke at pådrage vores medlemmer for mange regler ved fiskeriet. Vi tror på medlemmernes sunde fornuft og mådehold. 

De 3 vigtige!

  1. Læs op på sæson, regler og kvoter inden du starter dit fiskeri
  2. Tjek altid kortmappen inden du starter din fiskedag - der kan ske ændringer i løbet af sæsonen
  3. Indberet dine fangster når du kommer hjem


Indberetning af fangster

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangst. På nogle fiskevande skal fangsten indberettes i samme døgn via andre hjemmesider. F.eks. Skjern Å og Varde Å systemet, Gudenå nedstrøms Tangeværket, samt Storå.

Fiskeri

På vores fiskevande, må der fiskes døgnet rundt, og både op og nedstrøms. Går der andre lystfiskere på stykket eller på modsatte bred, så fisker man nedstrøms og viser respekt ved at holde afstand og holde sig i bevægelse hele tiden. Er der særlige regler for fiskevandet gennem f.eks. en sammenslutning, så skal disse regler altid overholdes. Det er fiskevande som f.eks. Lilleåen, Skjern Å, Vorgod Å, Omme Å, Holtum Å, Varde Å, Grindsted Å etc.

AROS anbefaler

  • Maks. at hjemtage 1 havørred pr. dag. (Gælder alle vandløb hvor der må hjemtages havørreder - er der lokale regler, så gælder de)
  • Brug knudefrit fangstnet - gerne med gumminet
  • Fisk til genudsætning afkroges og behandles i vandet. Evt. tag billede ved hurtigt løft eller i nettet. 
  • Fisk der bløder fra gæller, der er over mindstemål og lovlige at hjemtage, bør hjemtages

Vi opfordre alle medlemmer til at bære deres medlemskort synligt på alle vande (Alternativt som billede på din mobil, eller lamineret og sat fast på din vadejakke eller vest). Nogle fiskevande som Lilleåen og bestemte steder på Skjern Å, kræver det synligt medlemskort hvis muligt. Et medlemskort kan udskrives fra forbundet hjemmeside - kræver blot man er logget ind.