Skjern Å


Sæson
16. april - 15. oktober (begge dage inkl.)

Skjern Å byder på noget af verdens bedste laksefiskeri. Med vores varierede vande, kan du prøve kræfter med den stærke laks hele sæsonen igennem. Mange laksefiskere har fået deres drøm opfyldt på vores Skjern Å vand. Lystfiskerforeningen AROS råder over godt 4 km af Skjern Å, 15 km af Vorgod Å, 8 km af Omme Å samt en lille km af Holtum Å.  

VIGTIGT

 • Havørreden er totalfredet og skal nænsomt genudsættes i hele Skjern Å systemet
 • Regler for fiskeriet kan findes på Skjern å sammenslutningens hjemmeside og de vil altid være opdateret derinde. skjernaasam.dk -
 • Husk at tjekke kvoten inden fiskestart. Er kvoten åben om morgenen, gælder det resten af dagen.
 • Er vandtemperaturen 18 lukker åen - åbnes igen når de rammer 16 grader. 
 • Ingen åben ild udover på shelterpladsen ved Sdr. Felding-stykket.
 • Vis hensyn til vores lodsejere og man rydder altid op efter sig selv. 

Regler og etikette vedrørende laksefiskeri

Fiskeriet i Skjern å reguleres efter Skjern Å Sammenslutningens regler og disse regler gælder også for AROS og vores medlemmer. Reglerne er til for at sikre, at alle, der fisker i Skjern å (og for den sags skyld også i Vorgod å og Grindsted å/Varde å) får en god oplevelse. Dette er vigtigt, fordi der er rigtig mange langs åen både på den side, hvor vi har fiskeretten, og på modsatte side.

Reglerne, der gælder for os alle – og som ikke kan gradbøjes – er følgende:

 • Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning. Tag nogle skridt mellem hvert kast, således du bevæger i et jævnt tempo nedstrøms.
 • Det er tilladt at kaste opstrøms, men det er IKKE tilladt at gå opstrøms, mens man fisker.
 • Start altid fiskeriet opstrøms andre og hold god afstand – min. ca. 50 meter. Dette gælder også til fiskere på modsatte side af åen.

Husk, at reglerne altid gælder også selvom man ikke lige kan se andre på egen eller den modsatte side af åen.


Sdr. Greenvej (Arnborg)

Ca. 1.5 km perfekt fluevand i den øvre del af Skjern Å. Smukt vand med sving og dybe huller. Der er afgræsset af dyr helt ned til vandet, så det perfekt til fluefiskeri og især med engåndsstang - Der er virkelig mange laks på dette stræk og især i sensommer og efterår. Parkering sker tæt på vandet i den østlige ende af stykket. Følg grusvejen fra Sdr. greenvej 11. Se digital kort. 


Skarrild-stykket / Engholm

Skarrild-stykket byder på en rigtig godt laksefiskeri fra sæsonstart til slut og det et af de smukkeste områder langs Skjern Å.  Stykket er meget varieret og der gode chancer for laks op alle vandstande.

 • Parkering som vist på kortet - lige ved indkørslen fra Skjernvej 115.
 • Undgå ophold og vis hensyn da det er lodsejers have. Se digital kort.  


Langagergård

Ved Skjernvej 133 ligger Langagergård-stykket - Her råder vi over et kort men varieret stykke der ofte giver store laks i sæsonens start. Der må der parkeres på vestsiden af gården og vis hensyn til lodsejer. Her har en lille foreningshytte man kan booke - der kan overnatte 2-3 personer i den.

 • Hvis man ønsker at grille, så er det med gasgrill eller ved brug af lodsejers bålplads i haven. 


Sdr. Felding-stykket

Åen er på strækningen bred, stor og med god strøm. Åen er egner sig fint til både spin- og fluestang. Stykket byder på mange gode sving og strømskift og har flere sikre standpladser. På stykket har vi adgang til shelter og grillplads, der må benyttes af medlemmer. Husk at bruge skraldespand og at holde shelter og området rent.

Ca. 500 m før rundkørslen i Sdr. Felding, drejes der mod venstre ad markvej (Der står en pæl ved landevejen). Parkering og vej markeret på digitalt kort.