Virus - Fiskestop i Århus Å og Lyngbygård Å!

5. juni 2021

Efter konstatering af IHN virus i Pinds Mølle Put and take har bestyrelsen valgt at lukke for fiskeriet i Århus Å og Lyngbygård Å på ubestemt tid for at mindske smitten til andre vandløb. Der kan stadig fiskes i Brabrand Sø. Her skal man dog være opmærksom på at det kræver desinficering af  fiskegrej efter brug. Foreningen arbejder på et stille desinficeringsgrej til rådighed.

Læs mere på Fødevarestyrelsen eller Danmarks Sportsfiskerforbund omkring situationen og de gældende regler for fiskeri og desinficering.  

https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/ihn