Kongres 2022

30. november 2022

D. 26.-27. november blev der afholdt kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund. AROS var repræsenteret med hvor vores formand der deltog som delegeret. På kongressen præsenterede forbundsbestyrelsens os for en ny strategi. En strategi omfatter samarbejde og politisk arbejde med organisationer man tidligere ikke har samarbejdet med og måske ligefrem har anset som "fjender". Det gælder både landbruget, erhvervs- og fritidsfiskere. I bund og grund handler om, at samarbejde og de ting man er enige om for at opnå resultat. 

Forbundet ændrer på kontingentindkrævninger for personlige medlemskaber så der fremover kan opkræves pr. måned og på abonnement. En metode andre organisationer har anvendt i mange år. Med de nye muligheder vil det være nemmere at skaffe personlige medlemskaber og markedsføre forbundet som NGO der kæmper for rent vand og flere vilde fisk. Forbundet præsenterede en strategi hvor man vil øge medlemstallet med 6% per år og der satses på de personlige medlemmer. Der er dog allerede flere nye foreninger på vej ind i forbundet i 2023. 

På kongressen oplevede vi spænde taler og foredrag med bl.a. Mogens Flindt, professor ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet - Han modtog i øvrigt Natur- og miljøprisen fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Mogens gav de fremmøde et indblik i arbejdet med ålegræs, forskning og naturgenopretning i havet. Han kom også med nogle skræmmende tal på tilstanden derude. Bl.a. at ålegræsset tilbagegang og i flere områder er der kun 1% ålegræs tilbage ift. for 50 år siden. 

2022 Kongressen var en success og der blev netværket i stor stil. Der var god stemning blandt de fremmødte og mange konstruktive indlæg. 

Læs mere om kongressen herunder

https://www.sportsfiskeren.dk/kongres2022