Hytten ved Haller Å

22. maj 2024

Vi kender det alle sammen. Vi er på fisketur, og lige pludselig får vi en trang til finde et toilet i en fart. Ja vi tør ikke engang at slå en prut af frygt for, at det kan gå gant. Nu er hjælpen lige i nærheden, da Peter Weldingh har skænket os et lokum til hytten ved Haller Å. Så kan du tage det transportable lokum ud i skoven og forurette din nødtørft til fuglenes sang i træerne. Peter har lagt en instruktion inde i hytten, så du kan læse instruktionen, mens du nyder afslapningen ude i naturen.

Hvis lokummet er fuldt, kan du også læse hvordan det tømmes og fyldes med vand igen. Der er indkøbt en spade til at grave et hul med og en vandkande til at fylde vand på igen. Lav lokummet blive udenfor på nordsiden af hytten.

Der ligger også orange kasketter inde i hytten, som du skal have på, hvis du fisker nedstrøms hytten i Haller å.

 Kører du ad markvejen ned til Karup Å, så er der nu sat en parkeringsanvisning op uden for indhegningen til kreaturerne. Kører du ad grusvejen ned til hytten ved Haller Å, så er der sat en parkeringsanvisning op på hytten, så kør ind på hytteområdet for at parkere.

Der er sket et udslip på en dambrug i Karup Å, så tag op og fang nogle af de regnbuer, der ikke hører hjemme i den danske natur. De har en størrelse af 40 – 60 cm, og skulle efter sigende smage udmærket.