Ekstraordinær generalforsamling d. 11 jan. 2023

2. december 2022

Tak til alle medlemmer der gav deres tilkendegivelse, enten på mail eller fysisk mødte op på Gasværket til den ekstraordinære generalforsamling ang. køb af ejendommen "Krogen". Bestyrelsen takker for en god konstruktiv debat med gode indlæg. Ingen stemte imod at købe ejendommen men før vi kan købe, kræves der en ændring i vores vedtægter. Derfor er der indkaldt til ny ekstraordinær generalforsamling d. 11 januar. Referat fra d. 30 nov. er ligeledes sendt. Se e-mail.

Bestyrelsen arbejder videre med købet af Krogen indtil d. 11 januar.

Dagsorden

Husk der er julebanko d. 6 december ✔✔✔

Knæk og bræk
God jul